Category Archives: Támogatás

GINOP-8.3.5-18/B.

Adós neve: Hella 91. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Hitelprogram azonosító jele: GINOP-8.3.5-18/B. azonosító jelű Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram
Visszatérítendő támogatás összege: 140.000.000.- HUF

A forgóeszköz finanszírozás rövid bemutatása: A hitelprogram segítségével a Hella 91. Kft. dolgozóinak munkabér- és járulék kifizetése került finanszírozásra a Covid-19 járvánnyal összefüggésben, 140.000.000 HUF erejéig

GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00706

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatás

GINOP-5.3.2-16-2016-00197

Rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a HELLA’91 Kft-nél

A támogatás összege:
13 478 744 Ft
A támogatás intenzitása:
100%

A projekt tartalmának bemutatása

A GINOP-5.3.2-16-2016-00197 pályázat keretén belül az alábbiak valósultak meg:

A szállodai szolgáltatások piacán nagy az idényjellegű hektikusság. Ez a nálunk is tapasztalható jelenség nagyfokú rugalmasságot igényel. A GINOP-5.3.1 szerinti átszervezési terv 8 munkakör és összesen 12 munkahely átalakítását javasolta, melyben az alábbi, a projekt keretében megvalósuló tevékenységek/beszerzések járultak hozzá:
I. Projekt szakmai megvalósításában közreműködő költsége, útmutató 3.1.2.1/d):
– Mentor foglalkoztatása (12 hónap): A rugalmas munkaszervezés adaptálást segítő belső személy, aki az elterjesztés gördülékeny menetéért felel, támogatást nyújt az átszervezéssel érintett kollégák számára. A mentor Jordánné Laufer Edit ügyvezető, marketing- és értékesítési igazgató 20 éve dolgozik itt, közgazdász.
II. Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei
II/1. Egyéb szakértői szolgáltatás 3.1.2.1/a)

 • – 3.1.2.1/a)/aa) SZMSZ elkészítése;
 • – Esélyegyenlőségi terv elkészítése;
 • – 3.1.2.1/a)/ab) Munkaügyi szabályzat elkészítése;
 • – Rugalmas foglalkoztatási szabályzat elkészítése: A rugalmas foglalkoztatás szervezett és a vonatkozó jogszabályoknak történő, fenntartható alkalmazása érdekében szükséges a megfelelő szabályozási háttér kialakítása.
 • – 3.1.2.1/a)/ac) Táveléréshez szükséges informatikai tanácsadás: A tanácsadás segítséget nyújt a távelérésben, vagy távmunkában dolgozó, illetve a velük kapcsolatban álló kollégák számára abban, hogyan alkalmazzák az adott informatikai hátteret a munkavégzéshez.
 • – 3.1.2.1/a)/ad) Munka-magánélet összehangolását és a rugalmas átszervezést segítő tanácsadás: Tanácsadás a rugalmas foglalkoztatás elterjesztéséhez szükséges átszervezéssel járó folyamatok támogatására, mely kiterjed az Átszervezési terv alapján megvalósítandó tevékenységekhez kapcsolódó jogi, pénzügyi és munkaügyi témákra.

II/2. Képzéshez kapcsolódó költségek

 • – 3.1.2.1/b) Vezetői képzés a rugalmas munkaszervezés elterjesztéséhez;
 • – 3.1.2.1/c) Munkavállalói képzés a rugalmas munkaszervezés elterjesztéséhez: A rugalmas munkaszervezésre történő felkészítést intenzív képzés alapozza meg, mely a Felnőttképzési Törvény előírásainak megfelelő engedéllyel rendelkezik. Kötött tematika határozza meg a tevékenység által érintett tématerületeket.

II/3. Marketing, kommunikáció

 • – 3.1.2.1/b) Vezetői workshop a rugalmas munkaszervezés és a szervezetfejlesztési tervek összeegyeztetése érdekében: A vállalkozás sajátosságait figyelembe vevő, kooperatív műhelymunka, mely a vezetőket interaktív részvételükkel vezeti be a rugalmas foglalkoztatás világába.
 • – 3.1.2.1/c) Munkavállaló workshop a rugalmas munkaszervezés elterjesztéséhez szükséges kommunikációs és szervezeti fejlesztésekhez: A vállalkozás sajátosságait figyelembe vevő, kooperatív műhelymunka, mely a munkavállalókat interaktív részvételükkel vezeti be a rugalmas foglalkozttásba
 • – 3.1.2.1/b) Vezetői coaching: A vállalkozás sajátosságait figyelembe vevő, a legmagasabb szinten dolgozó vezetők egyéni felkészítése a rugalmas munkaszervezés bevezetésével járó pozitív és negatív töltetű szituációk kezelésére.

II/4. 3.1.2.1/e) Kötelező nyilvánosság biztosítása: a projekt publicitás biztosítása.
III. Általános rezsi költség: a projekt általános költségeinek fedezése.
IV. Beruházás IV/1. Útmutató szerint.

 • – 3.1.2.2/c) Eszközbeszerzés – Laptop (2 db); Windows10 operációs rendszer (2 db); Office 2016 szoftver (2 db)

A projekt tervezett befejezési dátuma
2018. február 28.

A projekt azonosítószáma
GINOP-5.3.2-16-2016-00197

Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!

Tanácsadás pályázat

Projekt megnevezése: Puchner Kastélyszálló és Élménybirtok weboldalának elkészítése

 • Kedvezményezett megnevezése: Hella 91′ Kft.
 • A támogatás összege: 5.938.100,- Ft
 • Akkreditált tanácsadó: MKM Marketing Institute Kft, Keszthely
 • A kivitelezés kezdetének és befejezésének időpontja: 2013. december 9. – 2014. március 27.
 • A projekt 100%-ban megvalósult.

Az online marketing tanácsadás során elkészült a Puchner Kastélyszálló és a bikali Élménybirtok weboldalának drótvázterve, majd önálló arculat készült a Puchner Kastélyszálló, a bikali Élménybirtok és két oldalt összefoglaló Központi oldal számára. Ezt követően megvalósult a három weboldalt összefogó multisite CMS alaprendszer. Elkészült a weboldalak tartalmi struktúrája, sor került a szükséges tartalmak elkészítésére és optimalizálására. Megvalósultak a weboldalak oldalspecifikus fejlesztései, mint a bővített szobák és programok modul, akciók modul, megvalósultak a kiemelt főoldali funkciók, illetve a bővített közösségi elemek és tartalommegosztási lehetőségek. Megvalósult és a tesztelést követően hivatalosan is elindult mindhárom weboldal. Megvalósultak a webanalitikai rendszerre felépített menedzsment riportok, továbbá bekötésre került egy hirdetési rendszer is. Végül sor került a testre szabott adatkezelési szabályzat elkészítésére, és a rendszer használatának oktatására.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Pályázat

KEOP-2009-4.2.0/B

KEOP-2009-4.2.0/B. Bikal, Reneszánsz Élménybirtok hőszivattyús energetikai rendszere.

hoszivattyu-01A Hella’91 Kft a Bikal, Reneszánsz Élménybirtok hőszivattyús energetikai rendszerének megvalósításához 33.517.510.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból.
A bikali Reneszánsz Élménybirtok a Baranyai élménykörút projekt keretén belül jött létre. Ezen beruházás folytatásaként valósul meg a geotermikus energia felhasználása a Bikali élménybirtokon a létesítmények fűtési és hűtési igényeinek ellátását.

A környezettudatos megoldással célunk egyrészt a hűtési és fűtési energia előállítás költségeinek a minimalizálása és ezzel a társaság további fejlődésének a biztosítása, másrészt ezen műszaki megoldás megvalósulásával a CO2 kibocsátás jelentős csökkenése az alábbiak szerint:

 • A rendszer becsült éves CO2 projektszintű megtakarítása: 81t CO2/év – nemzetgazdasági szinten a várható megtakarítás 55 t CO2 / év.
 • A rendszer élettartamra vonatkozó CO2 megtakarítása 2025 t CO2/ 25 év projektszinten – nemzetgazdasági szinten 1375 t CO2/ 25 év.
 • A rendszer várható egyszerű megtérülési ideje: 25 év.
 • A beruházás teljes összege 67.035.020,- Ft + ÁFA
 • A projekt kezdete: 2010. szeptember 01.
 • A projekt vége: 2012. szeptember 06.
 • A projekt helyszíne: Bikal, Petőfi u.6., 21/1 és 21/2 hrsz. ingatlanok.
 • A beruházás eredményeként megoldódik a közvetlen szomszédságban lévő, 22. helyrajzi számú, a pályázó tulajdonában és üzemeltetésében működő Reneszánsz Élménybirtok fűtési és hűtési rendszere.

A beruházás alakalmával 24 db földhőszonda telepítését és a hőközpont kialakítását foglalja magában, azaz a projekthatárok a primeroldali energiaforrástól a hőközpont szekunder oldali osztókig terjednek. A szükséges energiamennyiséget két darab Rigel ARS-12-N-CLIENT típusú hőszivattyú fedezni képes. Az elkülönülő mérés és kiértékelés (monitoring) érdekében külön villanyóra kerül beépítésre a hőszivattyúk által felvett villamos energia mérésére, valamint 2 db. hőmennyiségmérő a felvett és leadott hőmennyiségek folyamatos mérésére.

Kedvezményezett neve és elérhetősége

Hella’ 91 Kft.
7346 Bikal, Rákóczi u. 22.
Tel.: 72/459-546

A pályázat közreműködô szervezete

Energia Központ Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci u. 45.
www.energiakozpont.hu
www.nfu.hu

szechenyi_terv-hoszivattyu

Informatikai fejlesztés megvalósítása

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A pályázat kódszáma: GOP-2009-2.2.1

Informatikai fejlesztés megvalósítása

umft_logoA pályázatban bemutatott fejlesztésünkkel a minél színvonalasabb szolgáltatásnyújtást és a minél hatékonyabb működést céloztuk meg. Jelen informatikai fejlesztéssel nem a meglévő szállodai szoftver tovább bővítését valósítottuk meg, hanem egy teljesen új, különálló de ugyanakkor szükség esetén a meglévő rendszerrel kommunikáló informatikai megoldást sikerült kialakítani, mely egyrészt az ügyfélszolgálathoz és értékesítéshez kapcsolódó munkafolyamatainkat, másrészt az logisztikai folyamatainkat is támogatja.
A projekt részét képező hardverbeszerzéssel pedig a leamortizálódott eszközök pótlását oldottuk meg.

Kedvezményezett neve és elérhetősége

keop_logoHella’ 91 Kft.
7346 Bikal, Rákóczi u. 22.
Tel.: 72/459-546
E-mail cím: agnes.szekeres@elmenybirtok.hu

A pályázat közreműködő szervezete

MAG Zrt.
1139 Budapest, Váci út 83
Tel: 06 40 200 617
E-mail cím: info@magzrt.hu
www.magzrt.hu
www.nfu.hu

Reneszánsz Palota projekt

A projekt célja: Dél-Dunántúli Operatív Program – Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése. A projekt a bikali Puchner Kastélyszálló**** szálláshelykapacitásának és kapcsolódó szolgáltatásainak bővítésére irányult.

A projekt keretében kialakításra került a kor hagyományait híven tükröző Reneszánsz Palota. Az épület 28 szobának ad helyet, melyek korhű hangulatú szállást biztosítanak a vendégek számára. Az épületben található wellness részleg kiváló relaxációs szolgáltatásokat kínál a Palotában megszálló vendégek részére. Az épület fő feladata az Élménybirtok által generált megnövekvő szálláshely kereslet kielégítése, továbbá a látogatók részére fedett terek biztosítása a többszintes vendégtér és a Lovagterem által, így járulva hozzá a szezonalitás csökkentéséhez.

A projekt hozzájárul a pályázó hosszú távú rentábilis működéséhez, és 14 fő számára teremt munkahelyet. A beruházás hatására javulnak a térség turisztikai mutatószámai, továbbá közvetett gazdaságélénkítő hatása van a vendégek költési hajlandóságán keresztül.

Pályázó neve

Hella’91 Kft.
7346 Bikal, Rákóczi u. 22.

Közreműködő szervezet

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt adatai

A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósult meg.
A projekt kezdete: 2009.11.20., vége: 2012.06.01.
Beruházás összértéke: 809.499.952,- Ft, ebből a támogatás összege 215.825.255,- Ft.

Lovas turisztikai fejlesztés

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás címén lovas turisztikai szolgáltatások fejlesztésére került sor a bikali Puchner Kastélyszálló**** és Reneszánsz Élménybirtok tulajdonosánál, a Hella 91 Kft.-nél.

A projekt keretében kialakításra került egy gazdasági út, egy karám és egy gyakorló pálya, valamint felújításra került a lovasok szállásának otthont adó épület.

A fentiek mellett a pályázat keretében különböző eszközök beszerzésére is sor került (1 db. ló jártatógép, 10 db. angol nyereg, 10db. martingál, 30 db. nyereg alátét, 10 db. kantár, 1db. Landini Mistral traktor, 1db. lovas szán, 2 db. Still hajtókocsi, 1 db. díszkocsi).

A projekt utolsó elemeként egy kisállat simogató került kialakításra, mely elsősorban a létesítmény fiatal vendégeinek lett a kedvence.

A fenti beruházások és eszközök hozzájárulnak, hogy a Hella’91 Kft. a jövőben még magasabb színvonalon biztosíthassa lovas szolgáltatásait: megkönnyítik a terület rendben tartását, segítik a lovasok felkészülését, bővítik a vendégeknek nyújtott szolgáltatások körét és emelik minőségüket. A projekt elősegíti, hogy a létesítmény egyik fő attrakciójának számító lovas műsor ezután is elkápráztathassa a látogatókat, valamint hogy a vendégek továbbra is zavartalanul vehessék igénybe a kastélyszálló egyik legnépszerűbb szolgáltatását, a lovas kocsizást és lovas szánozást.

A projekt adatai

A projekt összköltsége: 49.897.696,-Ft
Megítélt támogatás: a fenti összeg 65%-a, azaz 32.433.502,-Ft
A projekt kezdő időpontja: 2009.08.15., a zárás időpontja: 2012.11.01.

Kedvezményezett

Hella’91 Kft., 7346 Bikal, Rákóczi u. 22., info@puchner.hu

Lovas turisztikai fejlesztések